45 години от деня на сватбата - каква сватба?Сапфировая сватба - сватба на 45 години

45 години от деня на сватбата - каква сватба?Сапфировая сватба - сватба на 45 години

...
на 46 години от деня на сватбата - каква сватба?Лавандуловата сватба - сватба на 46 години

на 46 години от деня на сватбата - каква сватба?Лавандуловата сватба - сватба на 46 години

...
50 години от деня на сватбата - каква сватба?Златна сватба - сватба на 50 години

50 години от деня на сватбата - каква сватба?Златна сватба - сватба на 50 години

...
55 години от деня на сватбата - каква сватба?Emerald сватба - сватба 55 години

55 години от деня на сватбата - каква сватба?Emerald сватба - сватба 55 години

...
60 години от деня на сватбата - каква сватба?Брилянт сватба - сватба на 60 години

60 години от деня на сватбата - каква сватба?Брилянт сватба - сватба на 60 години

...
65 години от деня на сватбата - каква сватба?Желязна сватба - сватба 65 години

65 години от деня на сватбата - каква сватба?Желязна сватба - сватба 65 години

...
675 години от деня на сватбата - каква сватба?Каменна сватба - сватба 675 години

675 години от деня на сватбата - каква сватба?Каменна сватба - сватба 675 години

...
70 години от деня на сватбата - каква сватба?Любящата (участникът) сватба - сватба на 70 години

70 години от деня на сватбата - каква сватба?Любящата (участникът) сватба - сватба на 70 години

...
75 години от деня на сватбата - каква сватба?Короната сватба - сватба 75 години

75 години от деня на сватбата - каква сватба?Короната сватба - сватба 75 години

...
80 години от деня на сватбата - каква сватба?Дъбова сватба - сватба на 80 години

80 години от деня на сватбата - каква сватба?Дъбова сватба - сватба на 80 години

...